test - 测试用版(Test)版 - 北大未名BBS
返回本版
1
/ 1
跳转

test

[复制链接]
楼主

IlIl [在线]

戒网又失败了

4.3维尼熊

发帖数:2737 原创分:0
<ASCIIArt> 1楼

:;.jttjL;ii:ittttj... .  .. ..  ...... .. .     .    jjjffLD

,:,itjjf;;,,.jtttii....:....... ... ... ..;:tG;    ..fjjftfG

,:,:titj,i:,:j;iiij:...;:: .. ...... ...:GGLGLLDG:. ijtjffjL

:::.,:;;i,;,,;,iti,t,:,;.: ,,,,:. ... iLfLffffLfff .tjtftfff

:::...i;;:,;:;tt;;;;,:::.;fLGLLLLj: .;LLfLjLfjL,tG. jftttjjt

::....,i:,,,;:;i;,:,,.::,LGLfffLDGGL:ifjjffffjfjLL.:tjjjjjLj

:.....;,,::;:.:t;;:,:.:iLji,,,,;tGDGDjLjjfjLLLGL;jG;itjjtjtj

.:....,:.,,,:..,,,,:,:GL,,;,,,,:,jLDDELft;jfLLfGL:.;;tiittjt

.........:,,,:.::...;GDfitii;;,,,tfDEKLt fjffGLGfjt,,t;j;tit

.........:,,,:.... :tGDf;;;i;;,,;jfDEKfj;LfGjjjjfLLG,;ij,,ii

.........::,,,:....LDGKtjttti;,,;fLDKKLfLttjtffGi.,DG;i;,,;;

..........:::::.....:tGtifjfji;,;jGDKKjLfiGt:ft.L..::.:,;,;,

................... ,LDEEEGfGff;,tEKKLttGLftGLt....::::,;,,,

................. iLj,,fGEEjfjttDti;tijGtjji:;Gt...:..:,;,,,

.....:::..........ff,fjtjjjjff;f:,ii;jjt;ffi.tfi......:::,,,

.....::::.::......f..:LLDj;Gjji;;;,tijjiGGLLiijji.....:::::,

..::,:::::::,,,.:.:..jGGjfttjLji;;;,ifi.jLiLfjfj..::..:.ii:;

,,;,,,:;;;;;ii;;,,,,DjLGLjtttjjt;i;i:ij;Lt.fj.:L::;i,:::;;:;

;,it,,it;;ii;,,;,;;,.:LGKKKEDGftitif:;;;fi,ij,:,;;;ii;i,;,,,

t;,,t;t;i,iit,;i;iiii,;LfLfjtLfjttttjijtjtti;i;i;ttjittjt;,;

tt;;,jf,i;tj;;i;itGGjLfDfLfjitjjtjfi,;fjjfftitjjiifLt;tttLfL

GftGDDEtDGDDGDfGGLDDDDKWGfjtttjti,DLLDDDGDDDGGGDDDGDDDGGEEEE

EEDEKEEDEEEEDDDEiEEEKKKWEEDDLfjt;.LEGGEDEEEEEEGDtEDKEEGGEEKK

EEDKKKKDKKEKKWKGGDEEKWKW#LDDLjt,. DGEEGGKKKKEKDftLGDEDDDEEKK

iKWKKKWKKKKEijGEEKKKKKKWWEj;:DE   EGGEEDDGEKEKELGGjiEEDGGKKK

;EKKKELDEWEEEEEEKKKKKKKWKW;,KELL..EDDDEEEEDEWEEjjEEKDKjWLDEK

,DfKE;ffK.GKEKKKKKKKKKKKWWG,LEL.: LEEDDEEEKGLDK,EKWKEKiEGtjf

LDLLGjLffEGKWKKKKKKKKKKKWKW.ifD...tEEEEEEEKEEWKKKWWKEEEEKDDG

DDEEEEEK:EDKWWKKKKKKWWKKKKWj:jDi .;EEEEEEEEKEKEEKDt;;EEKffEK

EEDtt;;DEKWWWWWKWWKKKKKKKKKW.GDL..,EEEEEEEEKEKWWKEKDWEDKWDW#

EEKKWKKEWWWWWWWWWWWKKKKKKKKK;EDL;..EEEEEEEEEKKWKEKKWWWEKWWf:

DDGGDDEKW#WWWWWWWWWWWKKKKKKKKEDGL..DEEEEEEEKKEKEEEKKKDKWWWEW

KEEEEEEKKWWWWWWWWWWWWWKKKKKKWDDGL .GDEEEEEEKKEKKKKKKKKKWWKKW

KKKKKKEKEWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKDDf,.fEEEEEEEKKEDEKKKEEKWWWKKW

KKKKWKEKKW#WWWWWWWWWWWWWKKKKKKDDLf.tEEEEKEEWKEEWWKKEEWKWWKKW

EKWWWWKKWWWWWW##WWWWWWWWWWKKKWEDGL.tEEEEKKKWKWKLfGGjWWGKKKKW

KWKDDGGDWWWWWWW##WWWWWWWWWWWWWKDDL.iEEEEKKKWWKKLjitDWfLDDEEW

jtjfLjfWWWWW#W#W#WWWWWWWWWWWWWWEDGtiEEEEKKKWKKKEjfLDDDGLLLKW

titttiiEWWWW##WWWWWWWWWWWWWWWWWKDGGtKEEEKKKWWWWWWLfLftfLjjfE

ijiitiiKWW#########WWWWWWWWWWWWWEDGiEEEEKKKW#WWKEKffffftjttt

tfffffLWW#########W#W##WWWWWWW#WKGGjWEEEKKKWWWWWKEfffffffffL

jfffffEW################################KKKWW#WWWKDfffffffff

ffffff###W##########tt##E##DK#iDf#jG##E#KKKW##WWWKKLffffffff

DDDGDD##############GWf###jDj#tG##jGj#j#WWW####W#WWKGGGGGGGG

############################################################


 最后修改于2021-08-29 13:35:41
  • 发表于2021-08-29 13:34:54

Moony [在线]

陈宫|明策|智迟

6.4老站友

发帖数:3014 原创分:3
<ASCIIArt> 2楼

可以的,我居然看出来是哪张照片了

IlIl (戒网又失败了) 在 ta 的帖子中提到:

:;.jttjL;ii:ittttj... .  .. ..  ...... .. .     .    jjjffLD

,:,itjjf;;,,.jtttii....:....... ... ... ..;:tG;    ..fjjftfG

,:,:titj,i:,:j;iiij:...;:: .. ...... ...:GGLGLLDG:. ijtjffjL

……

签名档


发表于2021-10-14 16:05:27
返回本版
1
/ 1
跳转

请您先 登录 再进行发帖

快速回复楼主
标题
建议:≤ 24个字
签名档
发布(Ctrl+回车)

您输入的密码有误,请重新输入